EBYÜ en az 60 KPSS puan ile personel alım ilanı! Başvurular ne zaman bitiyor?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Programcı, Ofis Çalışanı, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Kolay Bakım Tamir Çalışanı ve Paklık Vazifelisi kadrolarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan kaidesi arıyor. Müracaat kaideleri ve haline ait merak edilen tüm ayrıntılar ise detayları ile birlikte yayınlanan ilan ile paylaşıldı. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi işçi alımı müracaatları 30 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 22 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZiNCAN adresinde yer alan Üniversite Personel Daire Başkanlığı’na müracaat formu ve gerekli evraklar ile birlikte Şahsen yahut posta yoluyla müracaatlarını tamamlamaları gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

 • Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)

 • Özgeçmiş,

 • 2020 KPSS Sonuç Evrakı,

 • 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

 • e-Devlet üzerinden alınan İsimli Sicil Dokümanı,

 • e-Devlet üzerinden alınan İkametgâh Dokümanı,

 • e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Dokümanı (erkek adaylar için),

 • e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti yahut kimlik dokümanının ön yüzünün fotokopisi,

 • e-Devlet üzerinden alınan Mezun Evrakı, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.)

 • Sertifika/belge istenilen konumlar için ilgili dokümanın aslı yahut onaylı sureti,

 • Tecrübe istenilen durumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü, (SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

 • Programcı unvanlı durum için; YDS yahut dengi yabancı lisan evrakı. (En az “D” düzeyinde)

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumu için; Geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı, (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumu için; Sıhhat kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir doküman,

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumu için; Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel pürüzü, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi mahzurlar bulunmadığına dair sıhhat beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)

 • Destek Çalışanı (Temizlik Görevlisi) durumu için; Paklık vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi pürüzleri bulunmadığına dair sıhhat beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Temizlik Personeli Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

a) Türk vatandaşı olmak. Ek-1 3

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile çalışmaya ve vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile manisi bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e) Türlü tarihlerde çıkan Kanun Kararında Kararnameler uyarınca kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

f) 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan tipi dikkate alınacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Yorum yapın