Türkiye üzerinden yapılan milletlerarası taşıma 820 bin seferi aştı

Bakanlıktan kara yolu nakliyatına ait yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs sonrasında ve Ukrayna-Rusya krizinin akabinde tedarik zincirinde değişimler yaşandığı belirtildi. Türkiye’nin, lojistik altyapısı ve kurumsal nakliyecilik dalı ile bu süreçten büyüyerek çıktığı belirtilerek, “Özellikle son 2 yılda yapılan teşebbüsler sonucunda lojistik bölümünün omurgasını teşkil eden memleketler arası kara yolu nakliyatı alanında kıymetli kazanımlar elde edildi. Orta Koridor’un güçlenmesiyle birlikte Türk taşımacıların da transitte gücü artıyor. Bu kazanımlar sonucunda ihracatımız da ivme kazandı” denildi.

‘AVRUPA’YA KOLAY VE UCUZ TAŞIMA İMKANI SAĞLANDI’

2022 yılında da çalışmaların sürdüğü, ülkelerle görüşmelerin yapıldığı kaydedilerek, şu sözlere yer verildi:

“Bakanlığımızca son devirde yapılan çalışmalar sonucunda, Macaristan transit geçiş dokümanı sayısı kısa mühlet içerisinde 36 binden 130 bine yükseltildi. Sırbistan ile geçiş fiyatları kaldırılarak yıllık 25 bin çok girişli evrak teati edilmeye başlandı. Yunanistan transit geçiş evrakı kotası 35 binden 40 bine yükseltildi. Bu dokümanların yarısının fiyatsız olması sağlandı. Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komite (KUKK) Toplantısı ile transit geçiş dokümanı sayısı 250 binden 375 bine yükseltildi. Türk-Romen KUKK Toplantısı ile 1 Mayıs tarihinden itibaren transit taşımaların özgürleştirilmesi ve taşımalardan alınan geçiş fiyatlarının kaldırılması kararlaştırıldı. AB ülkesi olan Romanya ile transit taşımaların özgürleştirilmesi, milletlerarası taşımacılığımızın önündeki manilerin aşılabilmesi açısından değerli bir kilometre taşı oldu. Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya güzergahlarında elde edilen kazanımlar sayesinde taşımacılarımız artık Avrupa’ya çok daha kolay ve ucuz taşıma imkanı sağlandı. Bu kazanımlarla birlikte Avrupa’ya ihracatımızda artışlar yaşanacaktır.”

‘2023’TEN İTİBAREN 61 BİNE YÜKSELTİLMESİ SAĞLANDI’

Sadece Avrupa ülkeleri değil, Orta Asya ülkeleri ile de görüşmelerin yapıldığı belirtilerek, “Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarımızda ana transit güzergah olan Gürcistan ile gerçekleştirilen KUKK Toplantısı ile ikili ve transit taşımaların özgürleştirilmesi süreci başlatıldı. Bu maksatla kota kısıtlamaları kaldırıldı. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında taşımalara ait bilgiler elektronik ortamda teati edilecek. Ayrıyeten, Türkiye-Kazakistan KUKK toplantısı ile yıllar sonra kota artışı sağlandı ve ikili doküman sayısı 8 binden 10 bine; transit doküman sayısı 2 binden 15 bine yükseltildi. Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda da 11 bin ikili, 20 bin transit, 4 bin 500 3’üncü ülke olmak üzere toplam 35 bin 500 ek geçiş evrakı temin edildi. Ayrıyeten, toplam geçiş dokümanı kotası 16 bin 500 iken 2023’ten itibaren toplam kotanın 61 bine yükseltilmesi sağlandı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2022 yılının birinci 6 aylık periyodunda kota artışı ile birlikte ek geçiş dokümanı sayısı 265 bine ulaştı. Birinci 6 ayda, ülkemizden yapılan Uluslararası Taşıma sayısı ise geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 20 artış göstererek 820 bin seferi aştı” denildi.

KAYNAK: DHA

Yorum yapın